Volg Turkijereiziger op Hyves Turkijereiziger op Facebook Volg Turkijereiziger op Twitter
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

De Islam


De oorsprong van de Islam

De Blauwe Moskee in IstanbulIn 570 werd in Mekka Mohammed geboren. Hij werd op vroege leeftijd wees, en werd opgevoed door zijn grootvader. Mohammed ging werken voor een rijke weduwe werken als kameeldrijver. Toen hij 25 jaar oud was, trouwde hij met haar. Hoewel hij nu een welgesteld man was, was hij ontevreden over zijn bestaan. Daarom ging hij elk jaar een maand vasten en mediteren in de bergen.
Toen hij 40 jaar oud was, verscheen de aartsengel Gabriël. Gabriel verklaarde dat God Mohammed als profeet had uitverkoren, om de leer van één God, Allah, uit te dragen. Mohammed verkondigde dat iedereen zich onvoorwaardelijk moest onderwerpen aan de wil van Allah. Hier komt ook de naam islam van vandaan, islam betekent 'zich onderwerpen'. De volgelingen zijn moslims of islamieten, wat Perzisch is voor 'Hij, die zich onderwerpt'. Mohammed had veel visioenen. In die visioenen hoorde hij Allah, die hem vertelde, wat Mohammed moest gaan verkondigen. Mohammed leerde alles uit zijn hoofd, en gaf dit mondeling door. Later zijn deze openbaringen opgeschreven in de koran.

In Mekka kreeg Mohammed weinig aanhangers, hij werd zelfs belachelijk gemaakt. Toen in 622 zijn vrouw overleed, moest Mohammed zelfs vluchten. Hij ging naar de stad Jathrib, waar hij wel veel aanhangers kreeg. Sindsdien werd Jathrib Medina genoemd, en werd 622 het begin van de jaartelling voor de moslims. Mohammed werd geestelijk leider van de stad, en in 630 riep hij op tot de heilige oorlog, de jihad. Mekka werd veroverd, en al gauw werd bijna geheel Arabië veroverd.

De vijf zuilen van de islam

Iedere moslim moet zich houden aan de 'vijf zuilen van de islam'.

Andere voorschriften van de koran zijn o.a. het verbod op het eten van varkensvlees en het drinken van wijn. Tevens dient reinheid in acht te worden genomen, vandaar dat er bij elke moskee kranen aanwezig zijn om de handen, voeten en het gezicht te wassen. Tegenwoordig zijn er zo'n 700 miljoen moslims.